Moure's per la Xina

Aquest curs de 15 hores ofereix a l'alumne nocions bàsiques per a moure's en un entorn xinès, com per exemple agafar un transport públic, menjar en un restaurant, i comprar a una botiga. Es combinen aspectes teòrics i pràctics, i des de la primera classe es demana a l'alumne que parli en xinès.

Donat que l'alumne adquireix nocions bàsiques de xinès, aquest curs també serveix per tots aquells que vulguin realitzar el curs normal (d'octubre a juny)
.

 

Horari i dates:

Cada mes inici d'un nou curs (mínim 4 persones inscrites). L'horari s'estableix en funció de la disponibilitat de l'escola i de les preferències dels estudiants.

Grups:

4 – 8 persones.

Preu:

135€, tots els materials estan inclosos.

Llibre de l'alumne gratis (valorat en 25€). Aquest llibre s'utilitza en el curs normal d'octubre a juny, així que tots aquells que vulguin continuar ja disposen del mateix.

Inscripció: Per reservar una plaça s'ha de deixar un dipòsit de 35€, i la resta s'ha d'abonar com a màxim quatre dies abans de començar el curs.

Nota: La Direcció es reserva el dret d'anul·lar un curs, prèvia devolució dels imports pagats, si no hi ha un mínim de quatre alumnes inscrits.


 


Classe 1

- Com funciona la llengua xinesa?

- Pràctica de fonètica i tons.

- Donar i demanar informació personal (nom, edat, nacionalitat, lloc de residència, número de telèfon).

- Números del zero al deu mil.


Classe 2

- Expressions de temps: les hores, les dates.

Pràctica: Demanar una habitació en un hotel, preguntar sobre serveis bàsics.

  

- Aprendre a utilitzar la moneda xinesa (el RMB).

- Comprar a una botiga: frases bàsiques tant del comprador com del venedor. Quan i com cal regatejar?

Pràctica: A la botiga.


Classe 3

- El menjar a la Xina.

- Com demanar a un restaurant.

- Estratègies per entendre una carta en xinès (coneixent només alguns caràcters).

- Peticions senzilles: beguda, coberts, tovallons, el compte, etc.

Pràctica: Al restaurant.

 

- Donar i demanar indicacions de direcció: on està un lloc i com arribar al mateix.


Classe 4

- Vocabulari bàsic de llocs: hospital, banc, farmàcia, supermercat, estació de tren, lavabo, etc.

Pràctica: Indicar la direcció sota diferents formats: preguntant al carrer, indicant sobre un mapa, etc.

 

- Vocabulari i expressions relacionades amb el transport: taxi, metre, autobús, tren, avió.

- Agafar transports públics a la Xina.

PràcticaCom arribo en bus al Niu de l'Ocell?” (Estadi Olímpic).

 

Classe 5

- Canviar diners: frases bàsiques.

- Fer peticions simples: alguna cosa està espatllada, està bruta, etc..

- Demanar ajuda, mostrar gratitud.

Pràctica: “L'aire condicionat de la meva habitació està espatllat”.

 

- Saber descriure símptomes de malalties i accidents comuns (refredat, dolor en alguna part del cos, indigestió, inflamació després d'un cop, etc.).

Pràctica: A l'hospital.