Per les oportunitats laborals

El Complex Turístic Integrat (CTI) de la Costa Daurada (projecte Hard Rock Entertainment World) és pioner a Europa, i actualment només existeixen experiències d'aquest tipus a EUA, Macau o Singapur, per exemple. Oferirà de forma integrada serveis turístics i d'oci tals com hotels de luxe, comerç, convencions i congressos, jocs, teatres, museus, etc. Aquesta proposta incideix sobre tres perfils de demanda turística poc desenvolupats a la província de Tarragona i de gran potencial (en viatgers i en despesa) com són el turisme de joc, el turisme de shopping i el turisme de negocis.

Cal esperar una sèrie de canvis importants al territori, reduint-se l'estacionalitat i ampliant-se el ventall de mercats internacionals, com per exemple els asiàtics. Xina és el major mercat emissor de turistes del món, i si per ara no vénen a la Costa Daurada és perquè no els hi interessa el sol i la platja, sinó que tenen un perfil més de turisme de joc i de shopping (Informació extreta de Impacte Econòmic i Turístic del PDU del CRT sobre el Territori, Universitat Rovira i Virgili, desembre 2016).

Tampoc podem oblidar que Xina és ja la segona potència econòmica mundial en base al PIB (per darrere d'EUA), i la supera com a principal motor de l'economia mundial aportant un 31,5% de l'avanç del PIB global, a més de ser el país que més creix consecutivament des del 2009 (www.elconomista.es, 30/07/2018). Xina també supera a EUA a la carrera de la innovació (nous productes, serveis, negocis). Si es pren una llista dels 50 principals “unicorns” (startups d'alta tecnologia amb un valor de US$1.000 milions o més), 26 són xinesos, 16 nord-americans i cap europeu; Jack Ma (Alibaba), Pony Ma (Tencent), i Liu Jun (Xiaomi) són els principals exponents d'aquest canvi (www.clarin.com, 01/07/2018).

Per tant, conèixer la llengua i la cultura xineses pot oferir oportunitats laborals per a un ampli perfil de professionals, i no només per a aquells que es vulguin dedicar al turisme.


Per l'estimulació intel·lectual i el creixement personal

 A més de la gimnàstica mental que suposa aprendre xinès, no hem d'oblidar que Xina és simplement l'altre pol de l'experiència humana. Totes les altres grans civilitzacions o bé estan mortes (Egipte, Mesopotàmia, Amèrica precolombina), o bé estan absortes en problemes de superviviència (cultures primitives), o bé són massa properes a la nostra (cultures islàmiques, Índia) per oferir-nos un contrast tan total a la civilització occidental. En comparar-nos amb Xina, comprenem millor quina part de la nostra identitat és universal i quina part reflecteix idiosincràsies indoeuropees (Simon Leys, citat per Anne Cheng a Història del pensament xinès).